เขียนแผนการตลาดออนไลน์


Strategy

Digital Marketing Agency in Bangkok Strategy Chessboard

เขียนแผนการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์ที่ดีนั้นเป็นหัวใจของทุกธุรกิจ และถ้าคุณไม่มีแผนการตลาดออนไลน์ที่ดีพอในยุคดิจิทัล คุณก็จะพบว่าธุรกิจได้เงินไปกับการโฆษณาออนไลน์อย่างไร้ประโยชน์และจับต้องไม่ได้เสียมาก ดังนั้นหากคุณมีแผนการตลาดออนไลน์ที่ละเอียดและทีมที่ลงมือทำได้อย่างฉับไว ธุรกิจของคุณก็จะได้เปรียบคู่แข่ง

ที่ Convert Digital เราไม่เน้นทำงานเป็นโปรเจคให้ลูกค้าโดยไม่คิดถึงภาพรวม เราต้องการให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการคิดกลยุทธ์ที่ดีไว้ล่วงหน้าเพื่อความสำเร็จทั้งระยะสั้นและยาวแบบวัดผลได้

ถ้าไม่มีแผนการตลาดล่ะ?

เราสามารถทำแผนการตลาดออนไลน์เป็นรายปี แยกย่อยเป็นรายเดือนเพิ่มเติมนำเสนอเพื่อให้คุณพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ รวมถึงงบประมาณค่าโฆษณาด้วย หลังจากคุณอนุมัติแล้ว เราก็จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไป

Digital Marketing Agency in Bangkok Business Plan
Digital Marketing Agency in Bangkok Strategic Consulting

ใช้ช่องทางไหนดี?

เอเจนซี่โฆษณาบางบริษัทจะนิยมใช้ช่องทางยอดนิยมเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือ Google แต่เมื่อเราวางแผนการตลาดออนไลน์ให้คุณ เรายังจะนำเสนอช่องทางอื่นๆที่อาจเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Delivery สำหรับธุรกิจอาหาร ช่องทาง E-commerce สำหรับธุรกิจส่งออก ฯลฯ โดยเราจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง