ทำโซเซียลมีเดีย

Best Digital Marketing Agency in Bangkok for Social Media Marketing
Social Media

Digital Marketing Agency in Bangkok Social Media Marketing and Advertising Review

เริ่มทำโซเซียลมีเดียอย่างไร?

บนโลกโซเชียล เราเชื่อว่าสิ่งที่แยกเพจที่รุ่งและร่วงออกจากกันคือ Engagement หรือการมีปฎิสัมพันธ์กับเพจหรือโพสต์ของเพจนั้นๆ ซึ่งการที่จะได้มาซึ่ง Engagement ที่ดีบนโซเชี่ยลมีเดียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในปัจจุบัน ทุกอย่างต้องการกลยุทธ์ที่ชัดเจน นอกจากการเขียนคอนเทนต์ ภาพและวีดีโอที่สวยงาม รวมถึงแคมเปญกระตุ้นลูกเพจเป็นระยะ คุณจำเป็นต้องทำโซเซียลมีเดียและทำโฆษณาไปพร้อมๆกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

ถ้าคุณเป็นเหมือนประชากร 70% ของโลก โซเชียลมีเดียฟีดบนมือถือก็จะเป็นสิ่งแรกที่คุณตื่นมาเจอในตอนเช้า และก็คือสิ่งที่คุณซ้ำเรื่อยๆตลอดวันจนเข้านอน ดังนั้นการทำโซเชียลมีเดียให้ดีจึงสำคัญมาก

มากกว่าแค่โพสต์เฉยๆ

การทำโซเชียลมีเดีย ทั้งส่วนของคอนเทนต์และโฆษณา ไม่ใช่แค่โพสต์ไปเฉยๆ นึกอะไรออกก็โพสต์ แต่คือการที่คุณวิเคราะห์ตลาดมาแล้วว่าคอนเทนต์ไหนเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้า โพสต์เวลากี่โมง โฆษณาอย่างไร ฯลฯ ซึ่งนับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหากอยากประสบความสำเร็จกว่าเพจอื่นๆ

ดังนั้นแม้ธุรกิจหลายแห่งจะเห็นความสำคัญของการทำโซเชียลมีเดียให้ดี แต่ก็ไม่สามารถทำได้ผลดีเท่าที่คาดหวังไว้และไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ ในจุดนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโซเซียลมีเดียของเราจะเข้ามาจัดการให้ ทั้งการเขียนคอนเทนต์ สร้างโฆษณา กำหนด KPI และวัดผลให้คุณเห็นว่าถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าคุณต้องการรูปภาพและวีดีโอที่สร้างโดยมืออาชีพ เราก็สามารถทำให้คุณได้เช่นกัน

Digital Marketing Agency in Bangkok Social Media Marketing and Advertising Strategy
Digital Marketing Agency in Bangkok Social Media Marketing and Advertising AB Testing

เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้า

ธุรกิจหลายแห่งมีปัญหากับการโฆษณาให้ตรงเป้าหมาย บ่อยครั้งที่พบว่าชื่อโปรไฟล์ลูกค้าที่ได้มากลับไม่น่าใช่ลูกค้ากลุ่มที่คาดหวัง สิ่งนี้เราสามารถควบคุมได้ด้วยการ Filter อย่างละเอียด รวมถึงการทำ A/B Testing ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราจะวางแผนการทำ test การโฆษณาออกมาให้คุณ เพื่อให้คุณทราบว่าภาพ กลุ่มลูกค้า วิธีการโฆษณาไหน ให้ผลตอบรับที่ดีที่สุด ด้วยวิธีที่ให้ตลาดเป็นผู้เลือกนี้มีความเป็นกลางที่สุดและวัดผลได้ชัดเจน

เลือกอาวุธให้เหมาะสม

ในการทำโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนั้น เรามีทางเลือกในการโฆษณามากมายที่ตอบจุดประสงค์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการยอดขาย ต้องการให้คนเห็นมาก หรือต้องการ leads ลูกค้าใหม่ ไม่ว่าคุณจะโฆษณาแบบไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ช่องทางใด ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเข้ามาจัดการส่วนนี้ให้คุณ รวมถึงปรับปรุงแคมเปญอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังเตรียมแผนรายปีให้คุณพร้อมงบประมาณในการทำโซเชี่ยลมีเดียในทุกช่องทางอีกด้วย

Digital Marketing Agency in Bangkok Social Media Marketing and Advertising Tools